Uit de nieuwsbrief van NieuwsCheckers Nederland: "Kan een factcheck iemand op andere ideeŽn brengen? Bewijs daarvoor is matig tot slecht, blijkt uit een meta-analyse van 30 experimenten op dit gebied. Hoe meer die experimenten overeenkwamen met situaties uit het echte leven, aldus de vier Amerikaanse onderzoekers, hoe kleiner het corrigerende effect. Factchecks die strookten met bestaande politieke overtuigingen konden die wel versterken, maar het omgekeerde gebeurde minder: mensen stelden hun overtuiging minder vaak bij als die verschilde van de factcheck. De invloed van factcheckers ligt volgens de auteurs eerder in hun rol als leveranciers van feiten voor het publieke debat en als controleurs van politici. Het onderzoek verscheen eind oktober in het tijdschrift Political Communication" https://tinyurl.com/sq9s37h