Souss Online Reglementen

Dit forum is een onderdeel van de website souss.nl. Het gebruiken ervan is vrij en staat onder de volgende voorwaarden:
Het forum maakt gebruik van diensten en technieken van het softwarebedrijf vBulletin. De gebruikte technieken bieden geavanceerde mogelijkheden om informatie te publiceren, op te slaan en uit te wisselen in een veilige digitale omgeving. Toch zijn nog de ontwerper van de software nog de eigenaar van het forum aansprakelijk bij schade ontstaan als gevolg van technische mankementen, aanvallen van hackers, virussen en andere kwaadaardige programma's. Wees daarom alert op je eigen veiligheid. Het is raadzaam een sterk wachtwoord te kiezen en het geregeld te wijzigen. Laat ook nooit je persoonlijke gegevens (naam, woonplaats, telefoon, e-mail...) op dit forum slingeren.
Kwetsende, godslasterlijke, racistische, seksistische en haatdragende inhoud wordt zonder waarschuwing verwijderd. Bij herhaling worden de gegevens van de dader(s) aan de bevoegde autoriteiten overhandigd. De dader(s) kan de toegang tot het forum worden ontzegd.
In verband met auteursrechten is het plakken op dit forum van artikelen, video's, audio's en afbeeldingen afkomstig uit externe websites niet toegestaan. Een link naar betreffende inhoud is voldoende. De website waarnaar wordt gelinkt moet bovendien het plaatsen van de link niet bezwaarlijk vinden.
De bijdragen op het forum blijven eigendom van hun auteurs, tenzij anders overeengekomen. De auteur kan ten alle tijde zijn eigen bijdrage met opgave van reden door de moderator(s) laten verwijderen. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van de hele account uit de website.
De eigenaar van het forum houdt zich aan de Nederlandse Wet inzake bescherming persoonsgegevens. Gegevens van de gebruikers worden nooit zonder toestemming vrijgegeven, tenzij bevoegde autoriteiten erom vragen. Bij opheffing van het forum worden persoonsgegevens van gebruikers vernietigd.
De eigenaar kan ten alle tijden bovenstaande voorwaarden aanpassen en waar mogelijk van tevoren bekend maken. Raadpleeg af en toe deze pagina voor de laatste ontwikkelingen.
Veel plezier.
De beheerders