"Histoire de l' Afrique du Nord des origines a 1830" verscheen voor het eerst 1931 van de hand van Charles-André Julien (1891-1991). Zijn baanbrekend onderzoek in Europese archieven maakt van dit werk een onovertroffen geschiedboek. Voor het eerst werden bronnen uit Marokko en uit het buitenland vergeleken. Hieronder een paar bladzijden over de 16e en 17e eeuw, een tijd van grote veranderingen. Nieuwe dynastieën kwamen op. De Ottomanen werden teruggedrongen in hun poging Marokko en de havens aan de Atlantische Oceaan te bezetten. De Spaanse en Portugese mogendheden begonnen aan een nieuwe koloniale avontuur in Afrika. En de Inquisitie was nog in volle gang. Na de val in 1492 van het laatste moslim staatje in Grenada tot laat in de 17e eeuw werden er honderd duizend moslims uit het Iberische schiereiland verjaagd. De meeste kwamen in Noord Afrika terecht. Wie niet kon vluchten ging over tot het christendom:

1 https://tinyurl.com/hcnor4x
2 https://tinyurl.com/hvhtg3q
3 https://tinyurl.com/huwaol5
4 https://tinyurl.com/gqxzkxr
5 https://tinyurl.com/jdfn7ux
6 https://tinyurl.com/hbm3d9x
7 https://tinyurl.com/jljx5fs
8 https://tinyurl.com/jyf6lhs
9 https://tinyurl.com/hd5rm8f
10 https://tinyurl.com/hdvfrpb
11 https://tinyurl.com/zny35be
12 https://tinyurl.com/htynofu
13 https://tinyurl.com/gvyclj7