De rampzalige gevolgen van de oorlogen in het Midden Oosten op economie in Noord Afrika
(zolang Marokkanen zich identificeren met politieke conflicten in het Midden Oosten zullen ze altijd achterlopen)
https://tinyurl.com/ztu4fwb