Bijeenkomst Student en Ondernemerschap, Agaidr april 2019: