Illegaal handel in persoonsgegevens op Internet is moeilijk te bestijden. Hoe je eigen naam, adres en woonplaats van Internet weghalen: https://tinyurl.com/y6ba3uef