In de bibliotheek van het Vaticaan liggen 80.000 oude manuscripten. 18.000 zijn online beschikbaar - er komt nog meer : https://spotlight.vatlib.it/