De overheid besloot in 2004 om het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) af te schaffen. In plaats daarvan kwamen er weekendscholen waar kinderen les krijgen in de eigen taal. Een debat over het effect van dit besluit op de taalvaardigheid en onderwijsprestaties van migrantenkinderen : https://tinyurl.com/y27km3xv