Op 6 november hield de koning een toespraak waar de economische ontwikkeling van de regio's centraal staat. Hieronder een samenvatting van het deel van de toespraak waar regio Souss wordt besproken: (...) "Inderdaad, Agadir ligt precies in het midden tussen Tanger en de Saharaanse provincies. Het is onbegrijpelijk dat de stad ondanks deze geografische ligging, de hulpbronnen en de mogelijkheden die het heeft, nog steeds geen basisinfrastructuur heeft. Om die reden roepen wij op tot het aanleggen van een treinverbinding tussen Marrakech en Agadir. Deze verbinding moet uiteindelijk Dakhla bereiken. Hierbij zal het wegennetwerk worden uitgebreid en een snelweg Agadir-Dakhla worden gebouwd. De snelweg zal bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio. Vervoer van personen en goederen moet sneller om export en toerisme te stimuleren. De treinverbinding zal een belangrijke rol spelen in het scheppen van werkgelegenheid in Souss en in de aangrenzende regio's. Regio Souss moet een economisch centrum worden in staat het noorden en het zuiden van het land te verbinden. Dit gaan we bewerkstelligen in het kader van de nieuwe regionale politiek met als doel een evenwichtige verdeling van welvaart tussen de regio's. We streven naar een land waar de regio's elkaar aanvullen. Elke regio moet kunnen profiteren van de landelijke infrastructuur en van de grote projecten. Dat komt uiteindelijk ten goede aan het hele land. De ontwikkeling van de regio's hangt af van de samenwerking onderling. Elke regio moet, afhankelijk van haar potentieel en specifiek karakter, op eigen benen staan door een eigen economie te ontwikkelen." (...) De volledige toespraak : https://tinyurl.com/y6p52du4