De leesvaardigheid van middelbare scholieren in Nederland is sterk gedaald, blijkt uit het driejaarlijkse wereldwijd PISA onderzoek. Ook in Marokko scoren leerlingen zeer slecht in lees- en schrijfvaardigheid. Ze scoren ook slecht in exacte vakken zoals wiskunde. Een bespreking van het rapport over Nederland staat hier: https://tinyurl.com/ucvrq4k Onderaan de volgende infografiek staan de scores van Marokko :