Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft miljarden cijfers op de website en in de database StatLine. Hieruit is een greep gedaan van honderd getallen, en op een rijtje gezet als eindejaarslijstje van 2019 : https://tinyurl.com/ssmtvaq