De Europese lidstaten hebben een akkoord bereikt met het Parlement over het voorstel voor de Digital Services Act (DSA) dat in december 2020 door de EU Commissie is voorgesteld. De DSA stelt nieuwe normen vast voor de verantwoording van online tech bedrijven met betrekking tot illegale en schadelijke inhoud. Het akkoord zou volgens de EU internetgebruikers en hun grondrechten beter beschermen. Daarvoor moeten er meer regels worden gemaakt waar social media vanaf 2024 aan moeten voldoen. Meer in dit persbericht van de Europese Commissie van 23 april 2022: https://tinyurl.com/2p9arnr7